Foptec / Resurser / Foptec Forms

Övriga produkter

Foptec Forms

Foptec Forms används för att skapa webbaserade dynamiska frågeformulär – frågeformulär där svaret på en fråga styr vilka övriga frågor du behöver svara på. Våra kunder inom livsmedelsbranschen använder Foptec Forms för att hantera leverantörsutvärderingar, revisioner och certifikat.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.